Lid Worden

Als lid van Wijk en Speeltuinvereniging De Paddestoel profiteert u jaarlijks van de gereduceerde entree tarieven voor onze reguliere activiteiten en kan worden deelgenomen aan een aantal speciaal voor leden organiseerde activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de uitgaangsdag, sinterklaasmiddag en kerstmiddag.

Uiteraard steunt u met een lidmaatschap ook onze vereniging.
Jaarlijks worden onze speeltoestellen en het gebouw van deze inkomsten goed onderhouden en/of vervangen.

Een lidmaatschap/donateurschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Contributie:

Voor nieuwe leden: € 35,00 t/m 31-12-2020
Voor nieuwe donateurs: € 17,50 t/m 31-12-2020


Inschrijfformulier De Paddestoel
Roepnaam Voorletters
Straat Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
Geboortedatum
Man Vrouw
Wat wilt u?

Het verschuldigde bedrag aan contributie dient betaald te zijn alvorens het lidmaatschap wordt verkregen.
Over te maken op onze bankrekening NL 55 RABO 0366 8267 78 onder vermelding van lidmaatschap datum aanmelding.

Gaat u akkoord?